MSports logo
1995.1.23-нд Баянхонгор аймгийн Баянхонгор суманд төрсөн. Ам бүл 4. Нэг эмэгтэй дүүтэй. Манай аав залуудаа нэг хэсэг залуудаа авто спортоор хичээллэж байсан. Мотоцикл унадаг байсан. Өвөө эмээ маань тээврийн жолоочид байсан. Удмаараа л техник спорттой холбоотой байсан юм байна. Хүүхэд байхдаа улс төрийн болно гэж боддог байсан. Цаг хугацааны явцад спорт сонгоод мото спортдоо тууштай байна.

1995.1.23-нд Баянхонгор аймгийн Баянхонгор суманд төрсөн. Ам бүл 4. Нэг эмэгтэй дүүтэй. Манай аав залуудаа нэг хэсэг залуудаа авто спортоор хичээллэж байсан. Мотоцикл унадаг байсан. Өвөө эмээ маань тээврийн жолоочид байсан. Удмаараа л техник спорттой холбоотой байсан юм байна. Хүүхэд байхдаа улс төрийн болно гэж боддог байсан. Цаг хугацааны явцад спорт сонгоод мото спортдоо тууштай байна.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover