MSports logo
2003 оны 5-р сарын 13-нд Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотод төрсөн. Ам бүл тавуулаа. Аав, ээж хоёр дүүтэйгээ амьдардаг. Хүүхэд насаа Чойр хотод өнгөрүүлсэн.

2003 оны 5-р сарын 13-нд Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотод төрсөн. Ам бүл тавуулаа. Аав, ээж хоёр дүүтэйгээ амьдардаг. Хүүхэд насаа Чойр хотод өнгөрүүлсэн.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover