MSports logo
Улаанбаатар хотод 2002.02.13-ны өдөр төрсөн. Айлын бага, дээрээ нэг ахтай. Ам бүл 4-лээ. Бага байхдаа биеийн тамирын багш болно гэж боддог байсан. Мөн өөрөө баг дасгалжуулж мундаг эмэгтэй дасгалжуулагч болно гэж боддог байсан.

Улаанбаатар хотод 2002.02.13-ны өдөр төрсөн. Айлын бага, дээрээ нэг ахтай. Ам бүл 4-лээ. Бага байхдаа биеийн тамирын багш болно гэж боддог байсан. Мөн өөрөө баг дасгалжуулж мундаг эмэгтэй дасгалжуулагч болно гэж боддог байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover