MSports logo
2004 оны 3 сарын 8-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл 5. Айлын дунд. Ах дүүтэй. Гэр бүлээсээ анхны спортын мэргэжлийн тамирчин гэж боддог. Багаасаа л өсгөлүүн хөдөлгөөн ихтэй хүүхэд байсан.

2004 оны 3 сарын 8-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Ам бүл 5. Айлын дунд. Ах дүүтэй. Гэр бүлээсээ анхны спортын мэргэжлийн тамирчин гэж боддог. Багаасаа л өсгөлүүн хөдөлгөөн ихтэй хүүхэд байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover