MSports logo
1996 оны гуравдугаар сарын 12-нд Дорнод аймгийн Халх гол суманд төрсөн. Ам бүл дөрвүүлээ. Эхнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. Хүүхэд насаа Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт өнгөрүүлсэн. Багадаа сэргэлэн цовоо, хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан.

1996 оны гуравдугаар сарын 12-нд Дорнод аймгийн Халх гол суманд төрсөн. Ам бүл дөрвүүлээ. Эхнэр хоёр хүүхдийн хамт амьдардаг. Хүүхэд насаа Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт өнгөрүүлсэн. Багадаа сэргэлэн цовоо, хөдөлгөөнтэй хүүхэд байсан.

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover