MSports logo
Мөнгөн гүүр эмнэлгийн Гэмтэл согог мэс заслын эмч ?‍⚕️Д.Баяржаргал нь мэргэжлээрээ 12 жил, спортын гэмтлийн шийдэл чиглэлээр 6 дах жилдээ ажиллаж байгаа билээ.

Энэхүү видео зөвлөгөөгөөр спортын гэмтэл гэж юу вэ, нөлөөлөх хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэх зэрэг зөвлөгөөнүүдийг та бүхэнд хүргэх болно.
PLUS
+

Д.Баяржаргал

Спортын гэмтэл

Plus+ үйлчилгээнд нэгдээд бүх видео хичээлүүдийг үзэх боломжтой

Мөнгөн гүүр эмнэлгийн Гэмтэл согог мэс заслын эмч ?‍⚕️Д.Баяржаргал нь мэргэжлээрээ 12 жил, спортын гэмтлийн шийдэл чиглэлээр 6 дах жилдээ ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү видео зөвлөгөөгөөр спортын гэмтэл гэж юу вэ, нөлөөлөх хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэх зэрэг зөвлөгөөнүүдийг та бүхэнд хүргэх болно.

Багш:

Хичээлийн цаг:

Төрөл:

Д.Баяржаргал

16 видео хичээл (39 минут)

Гэмтэл согог мэс засал