MSports logo
Уран сайхны гимнастикийн дасгалжуулагчийн 22 жилийн туршлагатай Хүрлээ багшийн хүүхдийн хөлийн нумгүйжилтээс сэргийлэх хичээлийг хүргэж байна.
PLUS
+

Хүрлээ

Хөдөлгөөн засал

Plus+ үйлчилгээнд нэгдээд бүх видео хичээлүүдийг үзэх боломжтой

Уран сайхны гимнастикийн дасгалжуулагчийн 22 жилийн туршлагатай Хүрлээ багшийн хүүхдийн хөлийн нумгүйжилтээс сэргийлэх хичээлийг хүргэж байна.

Багш:

Хичээлийн цаг:

Төрөл:

Хүрлээ

4 видео хичээл (1 цаг)

Хөдөлгөөн засал