MSports logo
Хоол зүйч С.Хулангаа нь 10 гаруй жил хоол зүйчээр ажилласан 2020 олимпын үеэр спортын хоол зүйн багийг ахалж ажиллаж байсан. Спортын анагаах ухааны чиглэлээр магистр зэрэгтэй.

Видео зөвлөгөөнүүдээр тамирчдад уураг, өөх тос, нүүрс уснаас эхлээд бэлтгэлийн үеийн болон тэмцээний үеийн хоол, шим тэжээл, жингийн массаа авч үлдэх, хэрхэн өөх шатаах, тууш болон нарийн булчингуудыг хэрхэн хөгжүүлэх талаарх зөвлөгөө, спортоор хичээллэж байгаа энгийн хүмүүс болон өсвөр үеийн хүүхдүүдэд хоол зүйн видео зөвлөгөө өгөх болно.
PLUS
+

С.Хулангаа

Хоол зүйн зөвлөгөө

Plus+ үйлчилгээнд нэгдээд бүх видео хичээлүүдийг үзэх боломжтой

Хоол зүйч С.Хулангаа нь 10 гаруй жил хоол зүйчээр ажилласан 2020 олимпын үеэр спортын хоол зүйн багийг ахалж ажиллаж байсан. Спортын анагаах ухааны чиглэлээр магистр зэрэгтэй. Видео зөвлөгөөнүүдээр тамирчдад уураг, өөх тос, нүүрс уснаас эхлээд бэлтгэлийн үеийн болон тэмцээний үеийн хоол, шим тэжээл, жингийн массаа авч үлдэх, хэрхэн өөх шатаах, тууш болон нарийн булчингуудыг хэрхэн хөгжүүлэх талаарх зөвлөгөө, спортоор хичээллэж байгаа энгийн хүмүүс болон өсвөр үеийн хүүхдүүдэд хоол зүйн видео зөвлөгөө өгөх болно.

Багш:

Хичээлийн цаг:

Төрөл:

С.Хулангаа

18 видео хичээл (1 цаг)

Хоол зүй